Subsidies woningeigenaar

Subsidies woningeigenaar

Waterschap verstrekt ‘klimaatsubsidie’ voor particuliere initiatieven

Om klimaat-initiatieven van inwoners, (wijk)verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen te stimuleren, verstrekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) er vanaf vrijdag 12 mei (tot einde dit jaar) een speciale subsidie voor. Onder het motto ‘Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon’ roept het waterschap op om ook zelf de eigen leefomgeving klimaatbestendig in te richten.

Lees verder

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Vandaag is bekendgemaakt dat de subsidiepot voor particuliere woningeigenaren echt leeg is. Hierbij is ook het laatste beschikbare budget meegerekend. Het heeft voor eigenaar-bewoners geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen.

Eigenaar-bewoners, die reeds een aanvraag hebben ingediend, krijgen vanzelf bericht van RVO of hun aanvraag aan de voorwaarden voldoen en deze gehonoreerd kan worden.

Lees meer op www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-energiebesparing-eigen-huis-sinds-26-april-uitgeput

LET OP: de subsidie voor VvE’s is nog niet uitgeput. Zij kunnen nog steeds een aanvraag doen – www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

En isoleren is ook zonder subsidie aantrekkelijk! Je profiteert van lagere energiekosten, het levert je meer rendement op dan als je het geld op je spaarrekening laat staan en het is goed voor het milieu. Bovendien bestaan er gunstige leningen en andere financieringsmogelijkheden voor energiebesparing.

De nu aanwezige regelingen

Klik hieronder om de regelingen te bekijken

LENINGEN : ENERGIEBESPAARLENING : €   2.500,00 / €  5.000,00 1,70% looptijd   7jr
€   5.000,00 / € 25.000,00 1,90% looptijd 10jr
€ 15.000,00 / € 25.000,00 2,00% looptijd 15 jr
Hieraan zijn diverse voorwaarden verbonden
Zie verder op : www.energiebespaarlening.nl/overijssel
SUBSIDIES: ENERGIEBESPARENDE : Muren : spouwmuurisolatie : €    5,00/m2
gevels binnen / buiten €  30,00/m2
Dak : dakisolatie €  20,00/m2
Vloer : bodemisolatie €     4,00/m2
vloerisolatie €     5,00/m2
Glas : HR++ €  35,00/m2
Triple €  45,00/m2
Men moet minimaal 2x maatregelen uitvoeren en voldoen aan isolatiewaarden en m2
AANVULLENDE : Geisoleerde buitendeur € 120,00/m2
Isolerend kozijn met HR++ glas €    45,00/m2
Ventilatie : CO2 gestuurd € 800,00
WTW centraal gebalanceerd € 800,00
WTW decentraal gebalanceerd € 800,00
WTW douche : in standleiding € 140,00
in afvoergoot € 390,00
Waterzijdig inregelen van verwarmingssysteem € 60,00
Men moet ook hier weer aan diverse waardes voldoen.
OVERIGE: Maatwerkadvies in combinatie met maatregelen € 150,00
Nul op de meter ( extra bonus ) € 4.000,00
Energieprestatiegarantie 50% van kosten max. € 200,00
Zie verder op: www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis
ISDN: Hybride warmtepomp € 500,00 / € 2.500,00
Zonneboiler € 500,00 / € 1.872,00
Pelletkachel € 500,00 / € 3.200,00
Zie verder op : http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzaam-energie/kom-ik-aanmerking/voorwaarden-voor-particulieren.
BTW TERUGGAVE : Teruggave btw ( voor particulieren ) op zonnepanelen
6% btw op manuren op isolerende werkzaamheden.
( deze regelingen zijn  op dit moment van toepassing en kunnen elk moment wijzigen / verdwijnen ) 07-09-16
LENINGEN : ENERGIEBESPAARLENING : €   2.500,00 / €  5.000,00 1,70% looptijd   7jr
€   5.000,00 / € 25.000,00 1,90% looptijd 10jr
€ 15.000,00 / € 25.000,00 2,00% looptijd 15 jr
Hieraan zijn diverse voorwaarden verbonden
Zie verder op : www.energiebespaarlening.nl/overijssel
SUBSIDIES: ENERGIEBESPARENDE : Muren : spouwmuurisolatie : €    5,00/m2
gevels binnen / buiten €  30,00/m2
Dak : dakisolatie €  20,00/m2
Vloer : bodemisolatie €     4,00/m2
vloerisolatie €     5,00/m2
Glas : HR++ €  35,00/m2
Triple €  45,00/m2
Men moet minimaal 2x maatregelen uitvoeren en voldoen aan isolatiewaarden en m2
AANVULLENDE : Geisoleerde buitendeur € 120,00/m2
Isolerend kozijn met HR++ glas €    45,00/m2
Ventilatie : CO2 gestuurd € 800,00
WTW centraal gebalanceerd € 800,00
WTW decentraal gebalanceerd € 800,00
WTW douche : in standleiding € 140,00
in afvoergoot € 390,00
Waterzijdig inregelen van verwarmingssysteem € 60,00
Men moet ook hier weer aan diverse waardes voldoen.
OVERIGE: Maatwerkadvies in combinatie met maatregelen € 150,00
Nul op de meter ( extra bonus ) € 4.000,00
Energieprestatiegarantie 50% van kosten max. € 200,00
Zie verder op: www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis
ISDN: Hybride warmtepomp € 500,00 / € 2.500,00
Zonneboiler € 500,00 / € 1.872,00
Pelletkachel € 500,00 / € 3.200,00
Zie verder op : http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzaam-energie/kom-ik-aanmerking/voorwaarden-voor-particulieren.
BTW TERUGGAVE : Teruggave btw ( voor particulieren ) op zonnepanelen
6% btw op manuren op isolerende werkzaamheden.
( deze regelingen zijn  op dit moment van toepassing en kunnen elk moment wijzigen / verdwijnen ) 07-09-16
LENINGEN : ENERGIEBESPAARLENING : €   2.500,00 / €  5.000,00 1,70% looptijd   7jr
€   5.000,00 / € 25.000,00 1,90% looptijd 10jr
€ 15.000,00 / € 25.000,00 2,00% looptijd 15 jr
Hieraan zijn diverse voorwaarden verbonden
Zie verder op : www.energiebespaarlening.nl/overijssel
SUBSIDIES: ENERGIEBESPARENDE : Muren : spouwmuurisolatie : €    5,00/m2
gevels binnen / buiten €  30,00/m2
Dak : dakisolatie €  20,00/m2
Vloer : bodemisolatie €     4,00/m2
vloerisolatie €     5,00/m2
Glas : HR++ €  35,00/m2
Triple €  45,00/m2
Men moet minimaal 2x maatregelen uitvoeren en voldoen aan isolatiewaarden en m2
AANVULLENDE : Geisoleerde buitendeur € 120,00/m2
Isolerend kozijn met HR++ glas €    45,00/m2
Ventilatie : CO2 gestuurd € 800,00
WTW centraal gebalanceerd € 800,00
WTW decentraal gebalanceerd € 800,00
WTW douche : in standleiding € 140,00
in afvoergoot € 390,00
Waterzijdig inregelen van verwarmingssysteem € 60,00
Men moet ook hier weer aan diverse waardes voldoen.
OVERIGE: Maatwerkadvies in combinatie met maatregelen € 150,00
Nul op de meter ( extra bonus ) € 4.000,00
Energieprestatiegarantie 50% van kosten max. € 200,00
Zie verder op: www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis
ISDN: Hybride warmtepomp € 500,00 / € 2.500,00
Zonneboiler € 500,00 / € 1.872,00
Pelletkachel € 500,00 / € 3.200,00
Zie verder op : http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzaam-energie/kom-ik-aanmerking/voorwaarden-voor-particulieren.
BTW TERUGGAVE : Teruggave btw ( voor particulieren ) op zonnepanelen
6% btw op manuren op isolerende werkzaamheden.
( deze regelingen zijn  op dit moment van toepassing en kunnen elk moment wijzigen / verdwijnen ) 07-09-16

Energiebesparende maatregelen particulier

Bent u particulier woningeigenaar? Dan ontvangt u subsidie wanneer u 2 of meer energiebesparende maatregelen uitvoert.

Afhankelijk van uw woningtype zitten aan deze energiebesparende maatregelen verschillende minimale eisen.

U kunt kiezen uit:

  • Spouwmuurisolatie
  • Gevelisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie en/of bodemisolatie (geldt als 1 maatregel)
  • Hoogrendementsglas

Lees verder

Subsidiebedragen warmtepompen veranderen (ISDE)

Per 1 juli 2017 veranderen de subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen. Wie na 30 juni de subsidie aanvraagt, kan tot 600 euro minder subsidie ontvangen, afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp. Voor de kleinste lucht-water warmtepompen stijgen de vergoedingen. De subsidiebedragen voor bodem-water warmtepompen wijzigen niet. Het Ministerie van Economische Zaken stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Het budget voor 2017 wordt daarmee verhoogt tot 90 miljoen euro.

Iedereen die zijn subsidieaanvraag uiterlijk 30 juni 2017 indient, krijgt de oude subsidiebedragen. Voor subsidieaanvragen die vanaf 1 juli 2017 ingediend worden, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.

Uitzondering: Als mensen kunnen aantonen dat ze voor 1 juli 2017 de koopverplichting zijn aangegaan, hebben bij een subsidieaanvraag na 1 juli nog recht op het oude hogere subsidiebedrag. Ze moeten dat bewijs dan als bijlage meesturen met de subsidieaanvraag (bijvoorbeeld een getekende koopovereenkomst met datum van ondertekening).

Nieuwe berekeningswijze subsidiebedragen
Vanaf 1 juli 2017 krijg je bij aankoop van een luchtwarmtepomp van 1 kilowatt of minder een basissubsidiebedrag van 1.100 euro. Voor warmtepompen met een groter vermogen wordt dat subsidiebedrag verhoogd met 100 euro voor elke kilowatt aan extra vermogen. Voor een warmtepomp van 5 kilowatt krijg je dus 1.100 + 400 =  1.500 euro.

De extra bonus voor zeer zuinige warmtepompen blijft in stand. Voor een warmtepomp met energielabel A+ krijg je 150 extra subsidie en met A++ 300 euro.

In de oude regeling tot 30 juni bestonden er twee categorieën met vaste subsidiebedragen voor lucht-waterwarmtepompen kleiner dan 10 kW:
1.       Warmtepompen met een vermogen tot 3,5 kW ( kregen 1000 euro subsidie)
2.       Warmtepompen met een vermogen van 3,5 tot 10 kW (kregen 2000 euro subsidie)

Voor apparaten die onderin de tweede categorie vielen (met vermogens rond de 4 kilowatt) zijn de verschillen in subsidiebedragen het grootst. Vanaf 1 juli zijn de subsidies voor die warmtepompen vele honderden euro’s lager. Voor warmtepompen met een vermogen onder de 3,5 kilowatt vallen de nieuwe vergoedingen wat hoger uit dan de oude.

Motivatie
Het ministerie geeft als reden voor deze wijziging dat de oude klasseindeling ertoe kon leiden dat mensen een onnodig grote warmtepomp aanschaften, om zo een veel hoger subsidiebedrag uit de tweede categorie te krijgen. In de nieuwe regeling neemt de subsidie geleidelijk toe bij toenemend vermogen van de warmtepomp. Zo wordt dit ongewenste neveneffect voorkomen.

Voorwaarden voor particulieren (ISDE)

U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:

  • warmtepompen
  • zonneboilers
  • biomassa ketels
  • pelletkachels

Daarmee kunt u uw huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO2 verminderen.

Aanvragen particulieren
Lees verder

Schone auto levert subsidie op

Op dit moment zijn er geen subsidies in de  provincie Overijssel voor auto’s die volledig elektrisch of op groengas kunnen rijden.