Energie Adviesloket Verbeter & Bespaar is het onafhankelijk energie adviesloket voor  particuliere woningeigenaren, huurders, bedrijven en VVE’s. Wij stimuleren en ondersteunen u bij het nemen  en realiseren van energiebesparende maatregelen in uw  woning of bedrijf. Gemeente Zwolle

Maak nu gebruik van het gratis energieadvies en meld u aan.

Zo stel je de ketel af op 60 0C

Zo breng je tochtband aan

Zo breng je radiatorfolie aan

Zo kun je cv-installatie waterzijdig inregelen

Beste bewoner,

Zoals u weet heeft de overheid verregaande maatregelen genomen voor de komende periode.
Hierdoor  kan er vertraging optreden in de bezoeken voor advies.

Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Team Verbeter & Bespaar