Groene leges, bouwen aan duurzaamheid

Groene leges, bouwen aan duurzaamheid

Groene leges, bouwen aan duurzaamheid

Heeft u bouwplannen en bent u van plan daarbij in te zetten op duurzaamheid? Mogelijk komt u in aanmerking voor een korting op de leges die u betaalt voor de omgevingsvergunning.

Korting

Veel duurzaamheidsmaatregelen kunnen vaak zonder vergunning worden uitgevoerd, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van de spouwmuur of het dak aan de binnenzijde van de woning etc. Daarvoor is geen vergunning nodig en dan worden er ook geen leges betaald.

Voor andere bouwactiviteiten is wel een vergunning nodig en moeten leges worden betaald, zoals het volledig nieuw bouwen of (in veel gevallen) het wijzigen van een monument. Over de kosten voor de duurzaamheidsmaatregelen die daarbij worden getroffen, moeten dan ook leges worden betaald. De gemeenteraad vindt dit niet wenselijk en heeft daarom besloten een bedrag van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor kortingen op leges voor omgevingsvergunningen.

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2018 besloten een korting te geven op leges voor:

  • de nieuwbouw van energiezuinige woningen;
  • het verduurzamen van monumenten.

De korting geldt voor aanvragen die zijn ingediend na 12 maart 2018.

Hieronder leest u meer over de kortingen en de voorwaarden.

Lees verder