Verbeter & Bespaar

Verbeter & Bespaar is het energieloket van de gemeente Zwolle dat particuliere woningeigenaren stimuleert en ondersteunt bij het nemen en realiseren van energiebesparende maatregelen in de woning.

Onderdeel van het energieloket is het Energieplein Overijssel regio Zwolle-Kampen, waarin regionale bedrijven zijn verenigd die producten en diensten kunnen leveren aan woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woning. De gemeente Zwolle wil uiterlijk in 2050 energie neutraal zijn. Als eerste stap naar een energie neutrale stad wil Zwolle in 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 reduceren met 25% en wordt 25% van de totale energievraag op duurzame wijze opgewekt. Dit is een stevige opgave, die inzet vraagt van alle burgers, bedrijven en betrokken overheden.

button-inschrijven-aktie