Subsidies/Leningen school

Subsidies/Leningen school

Duurzame Scholen Overijssel

De Provincie Overijssel werkt momenteel aan het project Duurzame Scholen Overijssel. Het doel is het realiseren van een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Basisscholen kunnen begeleiding krijgen bij het energiezuinig maken van het schoolgebouw. Het gaat dan om maatregelen die leiden tot minder energiegebruik en verbetering van het binnenklimaat van de school. Ook voor de realisatie van energiezuinige nieuwbouwprojecten bieden we schoolbesturen ondersteuning. Hier vindt u meer informatie: Duurzame scholen.

Financiële regelingen

Provinciale regelingen

Heeft uw school de energiescan laten doen en gaat u de maatregelen daaruit uitvoeren, dan kunt u gebruik maken van enkele provinciale regelingen voor MKB-bedrijven (de school is dan een stichting of vereniging).

Landelijke regeling

Er is een Rijks SDE+ regeling voor zonne-installaties. Deze is alleen beschikbaar als uw school een grootverbruikersaansluiting (3 x 80 ampère) heeft. Heeft uw school een kleinverbruiksaansluiting dan is er geen landelijke subsidie. U kunt dan alleen salderen zoals particulieren dat kunnen.