Natuurinclusief bouwen: samen voor stadsnatuur in Zwolle!

Natuurinclusief bouwen: samen voor stadsnatuur in Zwolle!

vogelvide

Vogelvide: gemakkelijk toepasbaar en huismussen maken er graag gebruik van

Sommige vogels en vleermuizen verblijven graag in onze huizen en kantoren, zoals in de spouw of onder dakpannen. Denk aan vogels als de gierzwaluw, huiszwaluw en huismus, en aan vleermuizen als de gewone dwergvleermuis. Deze soorten zijn minimaal een deel van het jaar afhankelijk van onze gebouwen. Daarnaast zijn het groen en het water in de steden en dorpen erg belangrijk voor het behoud van deze veelal bedreigde soorten.

Ook mensen vinden het belangrijk om voldoende groen en natuur om zich heen te hebben en willen wakker blijven worden met het geluid van een tjilpende huismus. De woonwensen van de gebouwbewonende vogels en vleermuizen liggen dan ook opvallend dicht bij de woonwensen van mensen: er moeten voldoende verblijfplaatsen zijn, het groen moet afwisselend zijn (groot en klein) en onderling verbonden, idealiter gecombineerd met waterpartijen. Hier liggen dus mooie kansen!

Soorten onder druk

Van veel vogel- en vleermuissoorten die in steden leven staan de populaties onder druk. Een bekend voorbeeld is de huismus, waarvan het aantal in Nederland de afgelopen 30 jaar is gehalveerd. En van vleermuizen weten we dat ook bij deze soorten een flinke daling is opgetreden. De huidige reguliere (ver)bouwtechnieken bieden vogels en vleermuizen steeds minder gelegenheid om in de bebouwing hun plek te vinden. Er was zelfs een periode dat de bouwregelgeving dit deels onmogelijk maakte – dit zogenaamde Bouwbesluit is inmiddels gelukkig weer aangepast. Maar ook ontwikkelingen als na-isolatie zorgen ervoor dat gebouwen minder toegankelijk worden. Dit heeft een structureel negatieve invloed op deze stadssoorten.

De oplossing: natuurinclusief bouwen

Verschillende professionele organisaties en ook bewoners willen de vogels en vleermuizen graag helpen. Zij beschikken alleen niet over de kennis om aan de slag te kunnen. Om dit op te lossen is een proactieve en meer natuur-inclusieve aanpak nodig: bied actief  verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen in nieuwe en bestaande bebouwing en neem ook het groen mee. Met natuurinclusief bouwen bedoelen wij een manier van bouwen waarin de zorg en aandacht voor natuur en landschap volledig zijn opgenomen en die mét de natuur in plaats van tégen de natuur werkt. Hierbij worden al

vleermuiskast

De inbouw van een vleermuiskast in een spouwmuur. De kast wordt tussen de isolatie en buitenmuur geplaatst, waardoor geen warmtebrug optreedt

direct bij de bouw of renovatie maatregelen genomen voor soorten die in het stedelijk gebied onder druk staan. Deze manier van bouwen biedt bovendien duidelijke voordelen om ruimte te vinden in de complexe natuurregels. Wanneer je proactief verblijfplaatsen creëert, ontstaat er immers ook ruimte om een keer een verblijfplaats te verwijderen. Dit is tegenwoordig goed mogelijk doordat er steeds meer kant-en-klare oplossingen beschikbaar zijn, zoals de vogelvide voor huismussen en inbouwkasten voor gierzwaluwen en vleermuizen. Hierdoor wordt het treffen van maatregelen steeds laagdrempeliger.

 

‘Iedereen’ kan meehelpen!

Bij deze willen wij – Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging en Stichting Avifauna Zwolle – inwoners en bedrijven van Zwolle daarom oproepen om zelf ook natuurinclusief te werken. Het is vaak veel makkelijker en minder kostbaar dan gedacht. Om een idee te krijgen van de mogelijkheden kan men de door Vogelbescherming Nederland ontwikkelde website www.checklistgroenbouwen.nl raadplegen. Huiseigenaren en bouwers kunnen hier een vragenlijst invullen en krijgen vervolgens een digitaal advies op maat toegestuurd. Hiermee helpen wij mensen en bedrijven op weg om met aandacht voor groen en vogels te bouwen, zowel voor nieuwbouw en renovatie als projectontwikkeling en planvorming. Daarnaast is hier een brochure te downloaden waar in één oogopslag is te zien wat men zelf kan doen.

Want natuurinclusief bouwen en renoveren is: zinvol, niet duur, eenvoudig, voor particulieren en professionals. Dus gewoon doen!