Leningen/subsidies woningeigenaar

Leningen/subsidies woningeigenaar

Meer informatie:
Website van RVO
Website milieucentraal / warmtepompen
Website milieucentraal / Zonneboiler
Website milieucentraal / pelletkachel of biomassaketel

Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. De lening is bedoeld voor huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren. Met de lening kunnen de kosten voor bijvoorbeeld het plaatsen van een warmtepomp, het toepassen van isolatie of de aanschaf van zonnepanelen (laatste in combinatie met een andere maatregel) worden gefinancierd. U kunt de Energiebespaarlening aanvragen via www.energiebespaarlening.nl.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

SDE subsidie aanvragen voor particulieren 2016-2030 (achteraf aanvragen)

​Voorwaarden voor particulieren (ISDE)

Woningeigenaren kunnen al subsidie aanvragen voor een zonneboiler en een warmtepomp. Daarbij kunnen zij vanaf 2021 ook een aanvraag indienen voor aansluiting op het warmtenet. En er is voor woningeigenaren ook subsidie voor 5 typen isolatiemaatregelen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. Alleen voor ISDE subsidie van een isolatiemaatregel is een tweede isolatiemaatregel nodig en/of de aanschaf van een warmtepomp of zonneboller of aansluiting van een warmtenet.
Er gelden verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ISDE. Zo moet de eigenaar de koopwoning als hoofdverblijf hebben. En als een woningeigenaar in aanmerking wil komen voor een isolatiemaatregel, dan moet hij daarnaast nog voor minimaal 1 andere maatregel subsidie aanvragen. Dat kan een andere isolatiemaatregel zijn, een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op het warmtenet.

Voorwaarden voor particulieren

 • U heeft de investering al gedaan voordat u een aanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is geïnstalleerd en in gebruik genomen.
 • Uiterlijk binnen 12  maanden na koopovereenkomst moet de ISDE subsidie aanvraag ingediend zijn, anders vervalt de ISDE subsidie.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.


Tip: Maak goede afspraken met uw installateur. Na het overschrijden van de termijn van 12 maanden vervalt namelijk het recht op subsidie.
ISDE subsidie op isolatie wordt pas verstrekt vanaf twee maatregelen, maar u mag  subsidie aanvragen tot 12 maanden ná uitvoering en betaling van al uitgevoerde maatregel(en). Combineer dus twee maatregelen.

Let op: de voorwaarden voor het aanvragen van ISDE voor particulieren wijkt sterk af ten opzichte van de voorwaarden voor zakelijke gebruikers!​
Aanvragen: U kunt  een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hier heeft u een geldige DigiD voor nodig.

Meer informatie:
Website van RVO


ISDE subsidie aanvragen voor zakelijke gebruikers 2016-2030 (vooraf aanvragen)

​Voorwaarden voor zakelijke gebruikers (ISDE)

​De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

 • bedrijven, zelfstandig ondernemers
 • ondernemers in de land- en tuinbouw
 • verenigingen van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties
 • maatschappen, stichtingen en verenigingen
 • gemeenten, provincies en openbare lichamen (per 1 juli 2017)
 • Zakelijke partijen uit het buitenland die een project in Nederland willen realiseren.

Hoe werkt het?

 1. U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de (technische) eisen, zie bij voorwaarden particulieren.
 2. Dien eerst de subsidieaanvraag online in.
 3. Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie.
 4. U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen.
 5. Daarna betaalt de RVO de subsidie of het restant daarvan aan u uit.

Een voorbeeld: U wilt 20 zonneboilers en 2 warmtepompen aanschaffen. De zonneboilers kunt u in één subsidieaanvraag indienen. Voor de 2 warmtepompen dient u ook een subsidieaanvraag in.

Aanvullende voorwaarden voor zakelijke gebruikers: Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring van de subsidie in gebruik.
 • Geen ISDE subsidie op isolatiemaatregelen.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.
 • De aanvrager mag van dezelfde installatie niet reeds subsidie hebben ontvangen op basis van het Besluit Stimulering Duurzame Energie (SDE+) of de Regeling Nationale EZ-subsidies ( subsidie maatregelen bij sportaccommodaties) of andere rijkssubsidie.  Samenloop met lokale subsidie is wel toegestaan.
 • De aanvrager mag van dezelfde installatie niet reeds een verzoek hebben ingediend om een verklaring van een energie-investering als bedoeld in art. 3.42, 2e lid, Wet IB 2011 ( de EIA = Energie Investerings Aftrek).
 • De aanvrager mag voor een installatie voor de productie van duurzame energie geen subsidie aanvragen indien de installatie door een aannemer is of wordt geïnstalleerd om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit.
 • Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen en waterschappen kunnen deze subsidie niet aanvragen.
 • Let op: de voorwaarden voor het aanvragen van ISDE voor zakelijke gebruikers wijkt sterk af ten opzichte van de voorwaarden voor particulieren!
 • Binnen de ISDE is er voor VvE’s ook subsidie voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Het moet gaan om een appartementencomplex, waarvan de bewoners eigenaar zijn van het koopappartement én hoofdbewoner zijn.
  ​VvE’s kunnen nog tot en met 31 december 2022 subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Dit kunnen zij aanvragen via de Subsidie energiebesparing eigen huis.

Aanvragen: U kunt  een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hier heeft u een geldige eHerkenning voor nodig. U kunt het aanvragen van de ISDE subsidie ook door ons  laten verzorgen.