Energiebespaarfonds komt met nieuwe financieringsproducten

Energiebespaarfonds komt met nieuwe financieringsproducten

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een aantal nieuwe financieringsproducten ontwikkeld. BZK heeft hier € 40 miljoen voor beschikbaar gesteld, waarmee de omvang van het NEF groeit naar € 600 miljoen.
Met de uitbreiding van het NEF is het nu mogelijk voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) om leningen met een looptijd van 30 jaar af te sluiten. Daarnaast kunnen particulieren vanaf nu ook een Energiebespaarlening aanvragen voor het alsnog aardgasvrij maken van een nieuwbouwwoning. Leningen aan VvE’s met langere looptijd VvE’s kunnen nu dus een lening met een looptijd van 30 jaar afsluiten. Dit is een aanvulling op de huidige lening met een looptijd van 10 of 15 jaar. De lening met een looptijd van 30 jaar is beschikbaar voor VvE’s die vergaande verduurzamingsmaatregelen treffen in hun woningen. De aflossing wordt gespreid over een langere periode, waardoor de maandlasten dalen. Dat moet grotere investeringen voor VvE’s aantrekkelijker maken.

Aardgasvrij maken van nieuwbouwwoningen

De Energiebespaarlening komt dus ook beschikbaar voor het aardgasvrij maken van nog niet opgeleverde woningen. Het gaat om nieuwbouwwoningen die met een gasaansluiting zijn ontworpen en gekocht, maar die de koper alsnog aardgasvrij wil laten opleveren.
Particulieren die voor 1 september 2018 een nog te bouwen nieuwbouwwoning hebben gekocht, kunnen de kosten van de maatregelen financieren met een Energiebespaarlening.

Over het Nationaal Energiebespaarfonds

Het NEF bestaat deze maand vijf jaar en heeft in die periode voor € 247 miljoen aan leningen verstrekt. Daarnaast is er nog voor meer dan € 100 miljoen aan aanvragen in behandeling. In 2018 is voor ruim € 113 miljoen aan leningen verstrekt (evenveel als in 2016 en 2017 samen).
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het NEF. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.