Verbeter&Bespaar staat met een stand 23 juni op de Assendorper jaarmarkt

Verbeter&Bespaar staat met een stand 23 juni op de Assendorper jaarmarkt

Een intiatief van de bewonerswerkgroep ‘klimaatactief Assendorp’

Assendorpers kunnen zich informeren over wat er in Assendorp al aan bewoners initiatieven lopen en waar je ondersteuning zou kunnen krijgen als je zelf plannen hebt. Plannen op het vlak van klimaatadaptieve maatregelen (geveltuintjes, groendaken, regentonnen etc) of energiemaatregelen (isoleren, zonnepanelen, van het aardgas af, etc). Wat moet ik doen met mijn asbest, hoe verwijder ik dat. Individueel of collectief.

Wie zijn aanwezig:

  • bewonersvertegenwoordigers van Seringenstraat, Eendrachtstraat en Sallandstraat die allemaal al stappen hebben gezet en dat graag willen delen
  • WDOD / gemeente Zwolle die gezamenlijk collectieve klimaatadaptieve maatregelen ondersteunen
  • Het gemeentelijk energieloket ‘Verbeterenbespaar’ die individuele ondersteuning biedt bij verduurzaming van woningen maar ook via collectieve aanpak werkt
  • Blauwvinger Energie: onze Zwolse energiecoöperatie
  • Kirsten Notten ontwikkelt in verbinding met ‘klimaatactief Assendorp’ en Buurkracht een sociaal innovatieve aanpak om in Assendorp het gesprek over klimaat (adoptie/energie) aan te wakkeren en zo ook de beweging.
  • Een mooie samenstelling die breed zowel een stukje inspiratie als een handelingsperspectief kan bieden voor geïnteresseerde wijkgenoten en stadsgenoten!