(Rijks)subsidie verwijdering asbestdaken is op!

(Rijks)subsidie verwijdering asbestdaken is op!

Stand van zaken per 1 november 2018.

De site van de rijksoverheid gaf vorige week aan dat het totale subsidiebudget van 75 miljoen van de subsidie verwijdering asbestdaken was overschreden. Aanvragen kunnen nog wel worden ingediend, maar de kans dat die worden gehonoreerd is klein.

Lees verder

asbestregeling-is-op