Sommige vogels en vleermuizen verblijven graag in onze huizen en kantoren, zoals in de spouw of onder dakpannen. Denk aan vogels als de gierzwaluw, huiszwaluw en huismus, en aan vleermuizen als de gewone dwergvleermuis. Deze soorten zijn minimaal een deel van het jaar afhankelijk van onze gebouwen. Daarnaast zijn het groen en het water in de steden en dorpen erg belangrijk voor het behoud van deze veelal bedreigde soorten. Ook mensen vinden het belangrijk om voldoende groen en natuur om zich heen te hebben en willen wakker blijven worden met het geluid van een tjilpende huismus. De woonwensen van de gebouwbewonende vogels en...

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls. Lees verder...

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een aantal nieuwe financieringsproducten ontwikkeld. BZK heeft hier € 40 miljoen voor beschikbaar gesteld, waarmee de omvang van het NEF groeit naar € 600 miljoen. Met de uitbreiding van het NEF is het nu mogelijk voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) om leningen met een looptijd van 30 jaar af te sluiten. Daarnaast kunnen particulieren vanaf nu ook een Energiebespaarlening aanvragen voor het alsnog aardgasvrij maken van een nieuwbouwwoning. Leningen aan VvE's met langere looptijd VvE's kunnen nu dus een...

Kom naar de Bouwbeurs 2019 Als u echt alles wilt weten over duurzaam bouwen en renoveren, dan mag u de Bouwbeurs, in de jaarbeurs in Utrecht niet missen. De Bouwbeurs vindt plaats van 4 tot en met 8 februari. Kaartjes zijn gratis te bestellen op de website.

Gasloos wonen? Dan moeten we aan de warmtepomp De warmtepomp is een apparaat dat de energie uit lucht, water of bodem omzet naar warmte voor verwarming en tapwater. Omdat warmtepompsystemen weinig tot geen fossiele brandstoffen gebruiken is hun milieubelasting erg laag. Tegelijk is het rendement van deze manier van je huis verwarmen enorm hoog. Het is dan ook een van de meest duurzame manieren om je huis te verwarmen en je warm water te regelen. Warmtepompen gaan zeker vijftien jaar mee, zeker zo lang als een CV-ketel, en vereisen minder onderhoud. Er zit wel een minpuntje aan. Ze zijn behoorlijk duur. Er zijn verschillende...

2018: een mooi jaar voor energiebesparing in de regio! 2018 was een druk jaar voor Verbeter & Bespaar. Duurzame energieopwekking in huis wordt steeds meer gemeengoed, daarnaast is aandacht voor gasloos wonen sterk groeiende. Dat doet de vraag naar advies en ondersteuning toenemen en steeds meer mensen weten het energieloket dan ook te vinden. Een prachtige ontwikkeling en een duidelijke signaal dat onze aanpak zijn vruchten afwerpt! De cijfers in 2018 in Zwolle: 21500 Unieke bezoekers van de website 2375 Beantwoorde telefoontjes en e-mails van woningeigenaren 14 Informatiebijeenkomsten 475 Bezoeken aan woningeigenaren ...

De Energiecoach en Energieadviseur Verbeter & Bespaar Heeft u hoge energiekosten, maar weet u niet welke maatregelen u moet nemen om energie te besparen? Dan is een energieadvies van Verbeter & Bespaar de oplossing voor u. Het energieadvies geeft u inzicht in de mogelijkheden om in uw woning energie te besparen en het wooncomfort te verbeteren. Uw woning wordt doorgelicht en u krijgt alle maatregelen en de kosten, besparingen en financieringsmogelijkheden in een concreet adviesrapport gepresenteerd. Het energie advies wordt uitgevoerd door een onafhankelijke adviseur. Roelof Migchelsen uit Zwolle is de energiecoach van Verbeter...

Verduurzamen van uw pand? Let op de juiste volgorde: de trias energetica We willen en moeten gaan verduurzamen. Maar waar te beginnen? Uit het oogpunt van de trias energetica is de eerste keuze isoleren van uw spouw, vloer en dak. Want de duurzaamste energie is nog steeds de energie die je niet verbruikt. Trek het gebouw eerst een warm jasje aan dan verbruikt het vanzelf al minder energie. De tweede stap is om te kijken of je de energie die je nodig hebt duurzaam kunt opwekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen. De derde en laatste stap is om, waar fossiele brandstoffen nog noodzakelijk zijn, deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken....

Verbeter & Bespaar helpt wijken verduurzamen   Buurtinitiatief Energiek Wipstrik wil haar wijk verduurzamen. Om haar wijkgenoten te enthousiasmeren heeft het initiatief eind 2018 een aantal bijeenkomsten gehouden. Buurtinitiatief Energiek Wipstrik wil met duurzame initiatieven de wijk Wipstrik verduurzamen. Zij wil daarbij bewoners stimuleren en faciliteren. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat er interesse is om samen met straatgenoten energie te besparen. Met belangstellenden is een globaal idee uitgewerkt om in enkele straten pilots uit te voeren. Een paar straatbewoners worden daarbij ‘energie ambassadeur’ en krijgen...
Page 1 of 7123...