Verbeter & Bespaar helpt wijken verduurzamen

Verbeter & Bespaar helpt wijken verduurzamen

Verbeter & Bespaar helpt wijken verduurzamen

 

Buurtinitiatief Energiek Wipstrik wil haar wijk verduurzamen. Om haar wijkgenoten te enthousiasmeren heeft het initiatief eind 2018 een aantal bijeenkomsten gehouden.

Buurtinitiatief Energiek Wipstrik wil met duurzame initiatieven de wijk Wipstrik verduurzamen. Zij wil daarbij bewoners stimuleren en faciliteren. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat er interesse is om samen met straatgenoten energie te besparen. Met belangstellenden is een globaal idee uitgewerkt om in enkele straten pilots uit te voeren. Een paar straatbewoners worden daarbij ‘energie ambassadeur’ en krijgen een energieadvies van de woning. Het idee is dat de ‘ambassadeurs’ met het energieadvies andere bewoners uit de straat proberen te interesseren om samen energiemaatregelen te treffen.

Verbeter & Bespaar is direct betrokken bij dit initiatief en biedt ondersteuning waar nodig. Op dit moment zal Verbeter&Bespaar de voorbeeldwoningen analyseren en adviseren bij de volgende stappen die gezet worden om tot een duurzame wijk te komen.  Ook voert Verbeter & Bespaar een warmtescan uit, dat direct laat zien waar zich warmtelekken in de woning bevinden.  Daarnaast biedt Verbeter & Bespaar een ‘all-electric advies’, waarin de kosten en baten worden doorberekend om de woningen ‘all-electric’ te maken en dus af te koppelen van het gas.

Woont u in de wijk Wipstrik en wilt u meer weten? Neem dan contact op met het energieloket van Verbeter & Bespaar www.verbeterenbespaar.nl of kijk op de website van Energiek Wipstrik (www.energiekwipstrik.nl) en neem contact op met een wijkgenoot.

In de volgende nieuwsbrieven meer over onze werkzaamheden in de wijken Berkum, Stadshagen, Zwolle-Zuid, de Aa-landen, de binnenstad en de ecologische voorbeeldprojecten in Zwolle. Wilt u ook in uw wijk aan de slag, neem dan contact op met het energieloket Verbeter & Bespaar.